|
Register
Kontakt!

+ 38750 281-599

R.J. MG PUTEVI
Asfaltna baza

       Preduzeće "MG Mind" proizvodi kvalitetan asfalt. Dio proizvodnje je namijenjen za vlastite potrebe na održavanju puteva, a značajan dio se plasira na tržište. Asfalt je smjesa mineralnih sastojaka i vezivnih sredstava. Omjer sastojaka se proračunava na osnovu namjene površine koja se asfaltira, kao i klimatskih i drugih uslova na tom području. Asfalt je izuzetno otporan na mehanička naprezanja, hemijske, vremenske i druge uticaje.

asfaltna baza 1   asfaltna baza 2


         Veliki uticaj na kvalitet asfalta imaju mineralni sastojci. Fizičke karakteristike kamenih agregata iz ponude preduzeća "MG Mind" omogućavaju izradu asfalta izuzetnih mehaničkih osobina. Nova, savremena asfaltna baza stvara potrebne uslove za efikasnu kontrolu sastojaka asfaltne mješavine, kao i regulaciju procesa proizvodnje. Kameni agregati raznih veličina i izuzetnih mehaničkih osobina popunjavaju šupljine u asfaltnoj mješavini, čime stvaraju proizvod vrhunskog kvaliteta.

          Asfalt se nanosi na površinu u slojevima, koji podnose različita opterećenja prilikom korištenja. Debljina slojeva se projektuje na osnovu namjene puta, gustine saobraćaja i klimatskih i drugih karakteristika šireg područja.

          Nosivi sloj preuzima sva opterećenja i prenosi ih i raspoređuje na podlogu. Ima veliku čvrstoću, ravan je i na njega se postavljaju ostali asfaltni slojevi. Vezivni sloj služi za dodatno ravnanje i preuzimanje tangencijalnih naprezanja, koja nastaju tokom eksploatacije. Površinski sloj neposredno preuzima sva opterećenja. Mora ispunjavati brojne standarde za ovu oblast. Lako se oblikuje, obezbjeđuje dobar kontakt vozila i površine puta, otporan je na vremenske uticaje i sl.

       Asfaltni slojevi se uspješno obnavljaju, a kvalitet materijala omogućava dugotrajnu eksploataciju. Vezivni sastojci su vodonepropusni, otporni na djelovanje kiselina, soli i drugih hemijskih jedinjenja, kao i na mehanička opterećenja. Asfalt poboljšava prijanjanje na površinu puta, čime poboljšava i stabilnost u vožnji.

Preduzeće "MG Mind" posjeduje modernu opremu za proizvodnju i savremenu mehanizaciju za prevoz i ugradnju asfalta. 

 
Kameni agregati

      Preduzeće "MG Mind" proizvodi kamene agregate izuzetnog kvaliteta na vlastitim postrojenjima za preradu tehničkog kamena. Kameni agregati se proizvode za potrebe preduzeća, kao i za plasman na tržištu. Zavisno od veličine, koriste se za nasip puteva i proizvodnju asfaltne mješavine. Kombinacijom kamenih agregata raznih veličina omogućava se kvalitetan nasip puteva, a izvanredne rezultate pokazuje kod proizvodnje asfalta.

kameni-3   kameni-4

        Savremene drobilice i postrojenje za separaciju efikasno usitnjavaju i razdvajaju kamene agregate po veličinama. Preduzeće posjeduje svu potrebnu mehanizaciju za dostavu na adresu kupca. U razvoj tehnologije i kupovinu najsavremenijih mašina i opreme za obradu kamena su uložena značajna sredstva, čime je postignut izuzetan kvalitet radova. Naši proizvodi se ističu kvalitetom i ugrađuju se na području šire regije.

        Kamen i proizvodi od kamena imaju veliki značaj u savremenim građevinskim radovima. U odnosu na prirodni kamen, kameni agregati imaju brojne prednosti, prilikom proizvodnje betona i asfalta. Kvalitet proizvoda je ujednačen, veličina se određuje na osnovu potreba kupca, efikasno se spajaju sa vezivnim sredstvima i popunjavaju prostor u mješavinama različite namjene.

          Kamen koji se koristi za potrebe građevinarstva se naziva tehnički građevinski kamen. Naziv se daje na osnovu brojnih mineraloških, fizičkih, hemijskih i drugih tehničkih uslova koje mora ispunjavati. Usitnjeni kamen zadržava sve osobine tehničkog kamena, zadržava vrhunski kvalitet i olakšava građevinske radove.

        Kameni agregati raznih veličina imaju veliki značaj za izgradnju saobraćajnica, gdje u potpunosti dolaze do izražaja njihove brojne prednosti i vrhunski kvalitet. Kamen i kameni agregati preduzeća "MG Mind" su ugrađeni u brojne objekte niskogradnje i visokogradnje, gdje su pokazali izuzetan kvalitet.

kameni-1   kameni-2

 


Serbian English German Russian

S5_Box

Intranet LOGINGdje se nalazimo?