|
Register
Kontakt!

+ 38750 281-599

      Redovno i vanredno održavanje puteva se realizuje na osnovu Pravilnika i drugih zakonskih obaveza i sporazuma sa J.P. "Putevi RS". Redovno održavanje puteva obuhvata sve aktivnosti kojima se čuva upotrebna vrijednost puta. Vanredno održavanje se izvodi kod oštećenja na poprečnom profilu i kolovoznoj konstrukciji, isključivo na osnovu dokumentacije i odobrenja.radovno3

      Javni put sačinjavaju: gornji i donji stroj (trup) puta, putni građevinski objekti (mostovi, potporni zidovi i drugi objekti), objekti za sakupljanje i odvod voda, vertikalna, horizontalna i svjetlosna saobraćajna signalizacija, oprema puta, zemljišni pojas, vazdušni prostor iznad kolovoza do visine od 7 metara i ostali objekti potrebni za bezbjedno i nesmetano odvijanje saobraćaja.

      Saobraćajna signalizacija ima nemjerljiv značaj za bezbjednost saobraćaja. Dijeli se na vertikalnu i horizontalnu. Održavanje vertikalne signalizacije obuhvata popravku oštećene i zamjenu dotrajale opreme, postavljanje novih oznaka, kao i postavljanje i skidanje saobraćajnih oznaka sezonskog karaktera. Istrošena horizontalna signalizacija se obnavlja u okviru redovnog održavanja.

      Redovno održavanje puteva obuhvata postavljanje i zaštitu odbojnih ograda, smjerokaznih stubića, kilometarskih oznaka, kolobrana, parapetnih zidova, obilježja putnog pojasa, svijetlećih traka, reflektujućih zebri i drugih oznaka. Redovno održavanje obuhvata i čišćenje ogledala postavljenih na nepreglednim mjestima.

radovno4        Vegetacija uz saobraćajnice se koristi za sprečevanje pojave klizišta i odrona na kosinama nasipa i drugim nedovoljno stabilnim terenima. Vegetacija prirodnim putem drenira nestabilne terene, ojačava ih korijenom biljaka, čime se stvaraju stabilna područja, otpornija na klizanje i eroziju. Pored zaštitne vegetacioni pojas ima i ukrasnu namjenu.

      Nekontrolisan rast vegetacije postepeno ograničava preglednost čime ugrožava bezbjednost saobraćaja. Samonikla vegetacija prekriva dijelove puta namijenjene za odvod voda. Održavanje puteva obuhvata i redovno održavanje vegetacije, uklanjanje samoniklog šiblja, čišćenje odvodnih kanala i druge radove.

           Odroni zemljišta i kamena se dešavaju na izrazito strmim terenima, usjecima i sličnim područjima i ugrožavaju sve učesnike u saobraćaju. Na terenima pogodnim za odron zemljišta se postavljaju zaštitne mreže. Oprez vozača na ovakvim područjima je neophodan, posebno u vrijeme jačih padavina.

         Pored održavanja izvodi se i rehabilitacija puteva. Oštećeni kolovozi se vraćaju u prvobitno stanje sanacijom udarnih rupa i pukotina. Pukotine se zalivaju asfaltnom mješavinom i presvlače novim slojem asfalta. Pojedini dijelovi puteva se prije presvlačenja asfaltom obrađuju struganjem čime se postiže potrebna otpornost na naprezanja.

       Rehabilitacija na teže oštećenim dijelovima puta obuhvata potpunu rekonstrukciju oštećenih i propalih dijelova kolovoza, ojačanje i nadgradnju pojedinih dijelova kolovoza, sanaciju drenaže i izgradnju novih drenaža, održavanje opreme puta i druge radove na postojećim putevima.

Preduzeće "MG Mind" d.o.o. posjeduje najmoderniju mehanizaciju i stručne kadrove za potpuno održavanje puteva.


ZIMSKO ODRŽAVANJE PUTEVA


        Preduzeće "MG Mind", prema ugovoru sa J.P. Putevi RS održava puteve u oblasti 5A i oblasti 56. Ukupna dužina održavanih puteva iznosi 370 km. Održavanje prohodnosti puteva u zimskom periodu se naziva zimska služba. Počinje 15. novembra tekuće godine i traje do 15. marta naredne godine. Prema potrebama određenog područja, na osnovu geografsko - klimatskih i vremenskih karakteristika, vrijeme zimske službe se može produžiti, odnosno skratiti.

          Sve aktivnosti, radovi, mjere i druge obaveze izvođača se regulišu Planom zimske službe. Izvođač je obavezan da obezbijedi mehanizaciju i ljudstvo za održavanje 24 sata dnevno, uz potrebnu efikasnost u održavanju prohodnosti u svim vremenskim uslovima. Planom se određuju punktovi, prioritetni pravci, a sve aktivnosti, utrošak materijala i druge važne informacije se redovno upisuju u dnevnike zimske službe, na svim punktovima. Obaveze izvođača radova se regulišu Pravilnikom i odgovarajućim uputstvima nadležnih organa.

                  redovno1              redovno2

           Neočekivane, izrazito jake padavine, izrazito niske temperature i pojava jake poledice, pojava smetova i snježnih nanosa, lavina stvaraju izrazito tešku situaciju za sve učesnike u saobraćaju, kao i za preduzeća zadužena za održavanje prohodnosti puteva. Zavisno od složenosti situacije Ministarstvo veza i saobraćaja Republike Srpske može uvesti vanredno stanje na određenom području.

       Izvođač radova pravovremeno obezbjeđuje dovoljne količine soli i abrazivnog materijala, potrebnih za nesmetano funkcionisanje zimske službe. Mehanizacija i potreban broj radnika tokom cijelog perioda zimske službe održavaju prohodnost puteva u svojoj zoni.


redovno-5


redovno-6


 
Serbian English German Russian

S5_Box

Intranet LOGINGdje se nalazimo?