|
Register
Kontakt!

+ 38750 281-599

MISIJA



     Trgovačko preduzeće "MG Mind" d.o.o. Mrkonjić Grad razvija poslovnu saradnju sa dokazanim proizvođačima kućanskih aparata. Zadovoljni kupci su dokaz uspješnog poslovanja i potvrda bogate ponude visokokvalitetnih proizvoda.

       Održavanje i zaštita puteva je važan dio djelatnosti preduzeća, kojim se održava prohodnost puteva i stvaraju potrebni uslovi za bezbjedno i nesmetano odvijanje saobraćaja. Značajna sredstva se ulažu u stručno usavršavanje zaposlenih i nabavku nove mehanizacije i opreme.

       Naša misija nabavka kvalitetnih proizvoda, dalje poboljšanje ponude, poslovna saradnja sa dokazanim proizvođačima, čime se čuva stečeno povjerenje kupaca. Naša misija je kvalitetno održavanje saobraćajnica.


VIZIJA



    Naša vizija je stvaranje savremenog preduzeća sa bogatom ponudom visokokvalitetnih proizvoda najpoznatijih proizvođača. Naša vizija je proširenje poslovne saradnje u oblasti održavanja puteva i stalno poboljšanje kvaliteta naših radova.

     Našu viziju ostvarujemo ponudom najnovijih proizvoda, stalnom kontrolom kvaliteta, čime stičemo i povećavamo povjerenje kupaca. Povjerenje zadovoljnih kupaca je najbolja garancija daljeg uspješnog razvoja.

    Moderni, prohodni putevi, sa kvalitetnom signalizacijom su potvrda kvalitetno izvedenih radova i najava novih poslova. Novi poslovi su nova prilika za dokazivanje efikasnosti mehanizacije i profesionalnog rada zaposlenih.

    Preduzeće "MG Mind" d.o.o. uspješno izvodi sve potrebne radove na izgradnji, održavanju i zaštiti puteva. Kontinuirano pratimo poboljšanja u ponudi proizvoda za domaćinstvo. Bogata ponuda raznovrsnih proizvoda od dokazanih preduzeća stvara kupcima pravu mogućnost kvalitetnog izbora.

 
Serbian English German Russian

S5_Box

Intranet LOGIN



Gdje se nalazimo?